Inicio

4 ene. 2010

SER SOLIDARI, UN COMPROMÍS. CORNELLÀ SOLIDARI

Cornellà Solidari va nèixer l`any 1993, de la voluntad de molts ciutadans i ciutadanes de Cornellà, de participar activament en la consecució de la dignitat de les persones i els pobles i lluitar contra les desigualtats:


Cornellà Solidari és una ONG oberta a tota la ciutadania que treballa per dur a terme projectes de solidaritat amb els pobles del Tercer Món. Som una organització formada per ciutadans i ciutadanes preocupats per la situació d'injustícia que viuen els països del Sud i convençuts que, amb el compromís de tots i totes, podem canviar el món.


Des de Cornellà Solidari promovem projectes en diferents comunitats de països del Tercer Món amb l'objectiu de ser un instrument de transformació i de desenvolupament. A més, impulsem activitats i campanyes de sensibilització i educació dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà per fomentar la seva participació en els projectes de desenvolupament als que donem suport.

La nostra història

L'any 1993 diferents entitats de Cornellà van promoure una campanya d'ajuda humanitària dirigida a la població de Bòsnia arran de la greu situació produïda per la Guerra dels Balcans. Gràcies a l'èxit d'aquesta iniciativa va néixer el Fòrum Cornellà Solidari, una plataforma integrada per la Creu Roja, la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà, l'ONCE, el Consell de la Joventut i la Infància i l'Ajuntament de Cornellà.

Una de les primeres iniciatives del Fòrum Cornellà Solidari va ser el projecte d'ajuda al municipi cubà de Mariel per a la construcció d'un hospital. A través de diferents campanyes de sensibilització i gràcies a la resposta excel•lent i solidària de la ciutadania de Cornellà vam aconseguir els recursos necessaris per fer realitat aquest equipament sanitari.

L'any 2001, Cornellà Solidari es va constituir com una ONG (Organització No Governamental). Al llarg dels anys, hem desenvolupat una tasca important de sensibilització de la ciutadania de Cornellà sobre la situació dels països del Tercer Món i hem ampliat els nostres projectes de cooperació a d'altres comunitats com la de Jinotega (Nicaragua) i la de Yemessoa (Camerun).Els nostres objectius

-Transformar la situació de desigualtat dels països del Sud. Mitjançant els nostres projectes de solidaritat i cooperació volem transformar la situació d'injustícia dels països del Tercer Món que genera pobresa i desigualtat en milions de persones.

-Sensibilitzar la ciutadania de Cornellà. Volem ser un punt de trobada de totes aquelles persones i col•lectius preocupats per la solidaritat amb els països més pobres, i aconseguir la col•laboració de cada cop més ciutadans i ciutadanes de Cornellà en els nostres projectes.Els nostres valors

La gent de Cornellà Solidari compartim un compromís ideològic que s'estén a tots els nostres projectes i actuacions.

La Defensa dels Drets Humans, perquè tots els éssers humans tenen dret a una vida digna i a poder desenvolupar-se plenament en unes condicions de llibertat i igualtat.

El desenvolupament local, com a eina imprescindible per al progrés i la transformació de les comunitats dels països del Sud a les que donem suport.

El comerç just col•labora a l'eradicació de la pobresa entre els productors dels països del Sud garantint-los un preu just i una rendibilitat mínima.MANIFEST DE CORNELLÀ

La ciutat de Cornellà, forjada en una història recent de lluita i esforç per guanyar unes condicions de vida dignes, és especialment sensible a les situacions angoixoses i a les mancances de tot tipus que generen les guerres, les catàstrofes i altres situacions límit. De la mateixa manera, l’esperit de la ciutat se sent solidari amb els pobles que pateixen la misèria per culpa del sotsdesenvolupament.Sabem que els governs i els organismes internacionals estan procedint a oferir ajut i asocórrer en els desastres els pobles abatuts per calamitats i aquells grups humans sense recursos per a sobreviure.Tanmateix, amb això no n’hi ha prou. Els marcats desequilibris al món –dins encara de societats i països concrets-, l’extensió de la pobresa o la manca de recursos per a un desenvolupament humà harmònic són cada dia més paleses; les diferències entre pobles rics i pobres, també.Aquesta situació ens porta a reflexionar sobre l’enorme importància que té una posició col•lectiva solidària, un compromís que ha de sorgid de cadascú, compromís permanent per a ajudar a aquells que viuen pitjor.La ciutat de Cornellà sap ser solidària; per això, els sotasignants convocants volem establir un fòrum permanent i obert que permeti canalitzar aquest potencial i fer-lo més efectiu, un fòrum que aculli totes aquelles organitzacions ciutadanes i persones que vulguin fer aquest petit esforç en ajuda dels necessitats.

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails